Ce presupune supralegalizarea unui act?

537
Ce presupune supralegalizarea unui act

Plecarea la școală peste hotare, angajarea la un serviciu în afara țării sau echivalarea actelor de studii, toate aceste situații necesită demersuri legale pentru a pune în ordine actele și documentele unei persoane, conform legislației internaționale și cu respectarea normelor din diferite țări. Pentru a înțelege mai binecum funcționează acest sistem care implică autorități și oficiali din mai multe state, vă prezentăm în continuare cele mai importante detalii despre supralegalizarea actelor pentru ambasadă sau pentru alte instituții care solicită acest lucru.

Ce reprezintă supralegalizarea

Supralegalizarea reprezintă o procedură prin care se atestă autenticitatea sigiliilor și a semnăturilor aplicate pe un act oficial de către instituția emitentă, cu scopul recunoașterii formale a actului de către autoritățile altui stat.

În țara noastră, Ministerul Afacerilor Externe supralegalizează sigiliile și semnăturile aplicate fie de autorități publice sau alte instituții din România pe actele oficiale române care urmează a fi utilizate în străinătate. În mod similar se ocupă și de semnăturile efectuate de misiunile diplomatice ale României în străinătate sau de misiunile diplomatice ale altor state acreditate în țara noastră pe actele străine care urmează să fie folosite pe teritoriul României.

Prin supralegalizare se atestă în mod formal autenticitatea unui act oficial, se confirmă veridicitatea semnăturilor și a sigiliilor. Deseori supralegalizarea este confundată cu apostilarea, dar există diferențe între cele două proceduri.

Procedura apostilării a fost introdusă prin adoptarea Convenției de la Haga și se aplică doar pentru documentele ce urmează să fie folosite în statele semnatare ale acestei Convenții, care vizează eliminarea cerinței de supralegalizare. Apostila certifică credibilitatea unui document ce va fii utilizat pe teritoriul altui stat. 

Așadar, supralegalizarea nu este același lucru cu apostilarea. Diferă statele în care sunt utilizate documentele apostilate, respectiv supralegalizate și instituțiile care aplică apostila și supralegalizarea. Supralegalizarea reprezintă o modalitate de protejare a securității datelor și informațiilor, adică a oamenilor despre care este vorba în documentele respective.

Procedura de supralegalizare acte pentru ambasadă 

Pentru statele care nu au semnat Convenția de la Haga se aplică cerința supralegalizării pe cale administrativă și consulară. Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul român, adică statul de origine al actului, urmată de supralegalizare efectuată de misiunea diplomatică sau consulară a țării de destinație acreditată în România.  

Actele pot fi prezentate, în vederea supralegalizării, personal sau prin mandatar, prin procură întocmită la o misiune diplomatică sau oficiu consular al României în străinătate, procură întocmită la un notar public străin, cu condiţia ca aceasta să fie, ulterior, apostilată sau supralegalizată, împuternicire avocaţială sau contract prestări servicii, dacă se apelează la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate prestări servicii.

În cazul persoanelor juridice, societăti comerciale, persoana care se va prezenta pentru supralegalizarea documentelor va trebui să prezinte delegație din partea firmei, respectiv, contract de prestări servicii.

Pentru acte oficiale emise în România și care vor fi utilizate în străinătate, trebuie parcurși următorii pași:  

  •  procedura internă de avizare a actului oficial român de către instituțiile emitente și instituția centrală de resort;
  •  supralegalizarea de către Ministerului Afacerilor Externe român; 
  • supralegalizarea de către misiunea diplomatică sau oficiul consular român acreditat în statul unde urmează să fie utilizat actul, ori de către misiunea diplomatică sau oficiul consular străin acreditat în România;
  • supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe al statului străin unde urmează să fie utilizat actul respectiv.

Pentru acte oficiale străine ce urmează să fi utilizate în România, supralegalizarea presupune următorii pași:

  • procedura internă de avizare a actului oficial străin de către autoritățile locale; 
  • supralegalizarea de către Ministerului Afacerilor Externe din statul emitent;
  • supralegalizarea de către misiunea diplomatică sau oficiul consular român acreditat în statul emitent ori de către misiunea diplomatică sau oficiul consular străin acreditat în România; 
  • supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe român. 

Supralegalizarea reprezintă doar o condiție de formă și nu trebuie confundată cu recunoașterea efectivă a actelor oficiale. Reprezintă o acțiune formală care nu se poate substitui îndeplinirii procedurilor solicitate la recunoașterea efectelor juridice de fond ale unor acte și documente, dar constituie de obicei o condiție necesară pentru inițierea acestor proceduri.